Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Holíči

Dátum: 14.09.2019 09:00
Lokalita: Evanjelický tolerančný kostol v Holíči
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Organizátor: Mesto Holíč, TIC Holíč
Popis:

Základný kameň na stavbu kostola posvätil Ján Klačány 2. júna 1787. Privilégium na rozšírenie náboženskej slobody vydal cisár Jozef II. v roku 1786 a povolil evanjelikom stavať veže, čo bolo v čase stavby kostola už známe. Kostol bol vybavený skromne a jednoducho. V roku 1790 darovali kostolu krstiteľnicu. S evanjelickým kostolom sa spája meno František Sláma, ktorý bol staviteľom a stolárom v jednom. Zaslúžil sa o postavenie Veterného mlyna v Holíči a evanjelický kostol vybavil lavicami, pavlačou, kazateľňami. Vyhotovil celé vnútro kostola podľa umeleckého návrhu panského architekta Karla von Bertele. Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia s obrazom Krista modliaceho sa v Getsemanskej záhrade, na úpätí hory olivetskej, ktorého posilňuje anjel.
Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude kostol sprístupnený širokej verejnosti 14. septembra 2019 v čase od 09:00 do 16:00 hodiny. Prehliadky kostola budú zabezpečené sprievodcami.

Obec: Holíč
Adresa: Bratislavská 341/42, Holíč
Okres: Skalica
GPS súradnice: 48.8057, 17.1521
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
www.holic.sk
https://www.facebook.com/holic.sk/
Mgr. Veronika Chňupková
veronika.chnupkova@holic.sk
+421 907 657 884