Deň otvorených dverí v komárňanskej pevnosti

Dátum: 08.09.2019 10:00
Lokalita: Pevnosť, Komárno
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Organizátor: Mesto Komárno, Pro Castello Comaromiensi, n. o. Komárno
Popis:

Komentovaná prehliadka Starej a Novej pevnosti Komárno, ktorá dokumentuje vývoj pevnostného staviteľstva 16. - 19. storočia. Pevnosti tvoria srdce pevnostného systému Komárno, ktorý patril k najvýznamnejším na území Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pevnosť a pevnostný systém Komárno tvoria súčasť kultúrneho dedičstva SR a boli nominované na zápis do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Stretnutie záujemcov bude pri Leopoldovej bráne a vstupy sú organizované v hodinových intervaloch: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00  a 16:00 h.

Obec: Komárno
Adresa: Hradná 3659, 945 01 Komárno
Okres: Komárno
GPS súradnice: 47.7543, 18.1344
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
http://www.komarno.sk/, https://pevnost.komarno.eu/navstevny-poriadok-dostupnost/navstevny-poriadok-a-cennik/
PhDr. Andrej Ozimy
procastello@komarno.sk
+421 35 2851 250, +421 910 366 659