Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dátum: 24.09.2019 15:00
Lokalita: Západoslovenské múzeum
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Organizátor: Západoslovenské múzeum
Popis:

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Jednoloďový kostol začali budovať klarisky spolu s kláštorom v 13. storočí. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a Všetkým Svätým. Presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou bolo ukončené rovným uzáverom. V jeho južnej stene sa našla stredoveká sedília s kamennou obrubou a ornamentálnou freskou. Počas rekonštrukcie kostola koncom 14. storočia sa zmenil tvar presbytéria z rovného na polygonálny. Kostol získal novú krížovú klenbu s kamennými rebrami a výraznými figurálnymi konzolami. Na severnej stene lode bol osadený profilovaný kamenný portál. Lektórium bolo umiestnené vo východnej časti lode. Obe strany víťazného oblúka nad oltármi zdobili baldachýny. V 17. storočí bola loď kostola predĺžená na západ a ku kostolu pristavili vežu. Na prízemí vznikla sakristia a vnútorné parlatórium, na poschodí vnútorný chór - oratórium. V rokoch 1740 - 1741 dala abatiša Klára Beréniová opraviť barokové zaklenutie kostola a do ník boli osadené štyri bočné oltáre: oltár svätej Anny, oltár svätej Alžbety, oltár Bolestnej Panny Márie – alebo oltár Piety a oltár svätého Jozefa. Do staršieho gotického portálu kostola bola osadená baroková kovaná brána. Exteriér veže kostola bol zrenovovaný v roku 2006. Interiér nezreštaurovaného kostola je príležitostne prístupný verejnosti. Sprevádza: Mgr. Lucia Duchoňová. 24. septembra vstupy: 10.00 h, 14.00 h a 15.00 h.

Obec: Trnava
Adresa: Múzejné námestie 3, Trnava
Okres: Trnava
GPS súradnice: 48.3758, 17.5932
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
http://www.zsmuzeum.sk/
Mgr. Lucia Duchoňová
zsmuzeum@zupa-tt.sk
+421 33 551 29 13