Stopy Rimanov na Slovensku

Dátum: 19.09.2019 09:00
Lokalita: Trenčín - kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Organizátor: KPÚ Trenčín
Popis:

Celoslovenský odborný seminár, ktorý vytvorí priestor pre prezentáciu výsledkov výskumu doby rímskej a vzťahov Ríma a územia Slovenska, je určený pre odborníkov aj záujemcov o túto problematiku zo širokej verejnosti.

Program konferencie:

9:00 – 9:30 Prezentácia účastníkov
9:30 – 10:00 Úvodné slovo (príhovory a medailón venovaný V. Zamarovskému)
10:00 – 10:30 Bystrický, P.: Na hraniciach Rímskej ríše.
10:30 – 10:45 Pinčíková, Ľ.: Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes.
10:45 – 11:00 Mikuláš, M. – Vdovičíková, M.: Rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne.
11:00 – 11:15 Schreiber, P.: Trenčín – Pollakova tehelňa (archeologické nálezy z doby rímskej).
11:15 – 11:30 Diskusia
11:30 – 12:15 Obed
12:15 – 12:45 Musilová, M.: Bratislavský hrad – privilegované a včasné kontakty Keltov s rímskym svetom.
(Na záver prednášky prezentácia dvoch medzinárodných výstav: Hranice Rímskej ríše -Dunajský Limes v Ríme v roku 2018 a BIATEC. NONNOS. Kelti na strednom Dunaji vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2019 spolu s 8 minútovým videom o rímskych pamiatkach na Slovensku.)
12:45 – 13:00 Harmadyová, K.: Devín v dobe rímskej.
13:15 – 13:30 Schmidtová, J. – Mathédesz, Ľ.: Rímsky kastel Gerulata v Bratislave-Rusovciach.
13:30 – 13:45 Diskusia
13:45 – 14:00 Pauza na kávu
14:00 – 14:15 Kuzmová, K.: Rímsky kastel v Iži – pevnosť na hraniciach impéria.
14:15 – 14:30 Paterka, P.: Osud rímskeho kastela na Leányvári v Iži (priblíženie dejín miesta od najstarších dôb do súčasnosti).
14:30 – 14:45 Rajtár, J.: Kde táborili légie Marca Aurelia?
14:45 – 15:00 Diskusia
15:00 – 15:15 Pauza na kávu
15:15 – 15:30 Turčan, V.: Vojenské rímske stanice na Slovensku na príklade stanice v Stupave.
15:30 – 15:45 Varsik, V.: Neskoroantické kamenné stavby zo 4. storočia
na Slovensku.
15:45 – 16:00 Hunka, J.: Nálezy rímskych mincí v Trenčíne a okolí.

 

Obec: Trenčín
Adresa: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Okres: Trenčín
GPS súradnice: 48.8883, 18.0339
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
https://www.pamiatky.sk
KPÚ Trenčín
eva.gazdikova@pamiatky.gov.sk