Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Dátum: 18.09.2019 16:00
Lokalita: Horehronské múzeum, Meštiansky dom, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Organizátor: Horehronské múzeum
Popis:

Jeseň v Horehronskom múzeu v Brezne sa bude niesť v duchu umeleckých remesiel minulosti, ktoré verejnosti priblíži výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Výstava prostredníctvom zbroje, zbraní, šperkov a iných ozdôb tela predstavuje schopnosti a remeselné zručnosti študentov umeleckých študijných odborov Súkromnej školy umeleckého priemyslu z Hodruša – Hámrov, ktorí na základe podkladov a archeologických nálezov dokážu vyrobiť repliky unikátnych artefaktov minulosti, používané od doby bronzovej po stredovek. Celkovú atmosféru výstavy dotvárajú samotné archeologické zbierkové predmety z fondov SNM - Archeologického múzea v Bratislave. Majestátnosť člena prétoriánskej gardy, elitnej telesnej stráže rímskeho cisára, i pôvaby mladej Galky môžu návštevníci Horehronského múzea obdivovať od 18. septembera 2019 do 18. októbra v priestoroch Meštianskeho domu.

Obec: Brezno
Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 13, 977 01 Brezno
Okres: Brezno
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
www.horehronskemuzeum.sk
Mgr. Martina Ťažká
mtazka@horehronskemuzeum.sk
048/6112283