Okno do múzea - militárie

Dátum: 12.09.2019 16:00
Lokalita: Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Popis:

Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach bola postavená na vtedajšom námestí Františka Jozefa v rokoch 1899-1903. Jej architektúra sa nesie v duchu historizujúcej renesancie, už odľahčenej cítením secesie. Na budove sa nachádzali dva druhy okien - iné na prízemí, kde boli v tom čase aj kancelárie a knižnica, a iné na poschodí. Pri rekonštrukcii budovy (2008-2013) bolo nevyhnutné niektoré okná vymeniť za kópie, a tak sme jedno vyňaté pôvodné okno upravili na "vitrínu". Budovu múzea a prvú expozíciu v nej slávnostne sprístupnili verejnosti 21. júna 1903. V čase otvorenia múzea vyšiel tlačou katalóg 5725 vystavených predmetov - Opisný súpis zbierok košického múzea (A kassai múzeum leiró lajstroma). Katalóg napísal a zostavil Jozef Mihálik, ministerský splnomocnenec a neskôr riaditeľ múzea. Dielo má 430 strán a dopĺňa ho 54 celostránkových kvalitných čiernobielych obrázkov vystavených olejomalieb, kolekcií archeologických nálezov, majoliky, fajanse a porcelánu, cínových a medených nádob, starých uhorských výšiviek a ornátov, skla, zbraní a ochrannej zbroje, zlatníckych výrobkov a ďalších vzácnych pamiatok. Pozoruhodné množstvo vystavených exponátov nemalej historickej a umeleckej hodnoty tvorí dodnes základ zbierkového fondu Východoslovenského múzea. Tlačený katalóg z roku 1903 patrí dodnes k základným zdrojom informácií o jeho zbierkach, o ich príbehu - pôvode a darcoch, po ktorom siaha každý milovník histórie.

Obec: Košice
Adresa: Námestie Maratónu mieru 2
Okres: Košice I
GPS súradnice: 48.7275, 21.2538
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
www.vsmuzeum.sk
https://www.facebook.com/vychodoslovenskemuzeum/
Mgr. Katarína Ščerbanovská
katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk
055/6220309