LITERÁRNE OZVENY OD BALTU PO ŠÍRU STEP

Dátum:
24.09.2021 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: kultúrno-vzdelávacie podujatie v spolupráci s OZ VOSTOK KLUB na tému ruská kultúra a život ruskej národnostnej menšiny na Slovensku
Popis:

Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. Tohtoročnou témou ročníka v rámci Dní európskeho kultúrneho je „Dedičstvo pre všetkých“. DEKD oslavujú spoločné dedičstvo a zároveň rôznorodosť kultúr starého kontinentu. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Spišské kultúrne centrum a knižnica v spolupráci s Občianskym združením Vostok klub pripravilo pre študentov stredných škôl kultúrno-vzdelávacie podujatie na tému ruská kultúra a život. Počas podujatia darujú predstavitelia OZ Vostok do fondu knižnice v Spišskej Novej Vsi publikácie v pôvodnom jazyku dokumentujúce bohatstvo historických literárnych prameňov národov Ruska.

Lokalita: Spišské kultúrne centrum a knižnica
Adresa: Letná 28
Obec: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica
Kontakty:
www.skcak.sk
https://www.facebook.com/Knižnica SNV
PhDr. Soňa Sventeková
sventekova@skcak.sk
0905830293