Nie sme sami, je nás viac

Dátum:
28.09.2021 11:30 - 12:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Skúsime hľadať stopy iných národností aj na území dnešnej Žiliny a okolia.
Popis:

História Slovenska nezačína v roku 1993. Dlhé obdobie sme boli súčasťou Rakúsko –Uhorska a neskôr Československa. Mnohé národy mali vplyv na našu históriu a kultúru. Aké stopy zanechala valaská kolonizácia, rusínska kultúra, sudetskí Nemci, židovský národ, Turci a mnohí iní na našom území? Zameriame sa najmä na kultúrne dedičstvo, ktoré do istej miery pretrváva dodnes. Skúsime hľadať stopy iných národností aj na území dnešnej Žiliny a okolia. Kde sú najvýraznejšie? Povieme si zaujímavosti, ktoré nie sú doteraz veľmi známe a predsa majú výrazný vplyv aj na súčasnosť.

Lokalita: Krajská knižnica v Žiline
Adresa: Ul. A. Bernoláka 47
Obec: Žilina
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica v Žiline
Kontakty:
https://www.krajskakniznicazilina.sk/
https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina
Mgr. Jana Neslušanová
neslusanova@krajskakniznicazilina.sk