FESTIVAL STARÉHO UMENIA a HISTÓRIE ABOVA

Dátum:
18.09.2020 17:00
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Zámerom podujatia je priblížiť dobovú historickú a duchovnú hudbu širokej verejnosti a zviditeľniť výnimočnosť historického objektu.
Popis:

Festival bude prebiehať ako koncert historickej dobovej a duchovnej hudby v kaštieli v Nižnej Kamenici. Tohto roku je podujatie poňaté ako Čaj o piatej - filozofia podujatia je o prezentácii historického rodu Forgáchovcov, ktorí prebýval v kaštieli v 19. - 20. storočí. Plánovaná je prezentácia dobových kostýmov a hudby daného obdobia. Cieľom je zároveň i zviditeľnenie historického objektu kaštieľa ako súčasť hmotnej kultúry.

Lokalita: Klasicistický kaštieľ v Nižnej Kamenici
Adresa: Nižná Kamenica 1
Obec: Nižná Kamenica
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Kultúrne centrum Abova
Kontakty:
https://www.kulturaabova.sk/
https://www.facebook.com/KulturnecentrumAbova/
Mgr. Dominika Vojtková Částová
dominika.castova@vucke.sk
917525677