Život v očarujúcom krase

Dátum:
22.09.2020 09:00
23.09.2020 09:00
24.09.2020 09:00
25.09.2020 09:00
26.09.2020 09:00
29.09.2020 09:00
30.09.2020 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí v čase od 9:00 h do 17:00 h
Popis:

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy Národného parku Slovenský kras a jeho okolia. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá. V expozícii sa nachádza množstvo kvalitných preparátov živočíchov, rozdelených podľa biotopov (fauna tečúcich a stojacích vôd, biotop kultúrnej stepi, biotop intravilánov miest a dedín, lesné biocenózy, fauna škrapových polí). V expozícii sú vitríny s exponátmi zvierat doplnené interaktívnym zvukovým prvkom vo forme panelu s tlačidlami. Panel obsahuje vybrané názvy zvierat, ktoré sa nachádzajú vo vitríne. Okrem fauny a flóry tohto jedinečného územia expozícia prezentuje aj vývoj Zeme, geologické doby, útvary a geologickú stavbu Slovenského krasu. V expozícii je prezentované aj jaskyniarstvo a jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Lokalita: Zážitkové centrum SENTINEL
Adresa: Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Obec: Rožňava
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave
Kontakty:
www.banmuz.sk
www.facebook.com/BanickeMuzeumVRoznave/
Mgr. Gabriella Badin
badin.gabriella@gmail.com
0907 769 338