Vyšívaná história reformácie na Slovensku

Dátum:
16.09.2020 15:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Vernisáž výstavy, ktorá je venovaná viac ako 500-ročnej histórii reformácie na Slovensku.
Popis:

Výstavu "Vyšívaná história reformácie na Slovensku" tvorí 16 vyšívaných obrazov, každý má rozmery 100x120 cm. Autorkou výtvarných podkladov je Janka Krivošová, prvá profesorka architektúry na Slovensku. Zobrazila na nich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500-ročných dejín evanjelictva na Slovensku, desiatky pokrokových biskupov, kňazov, ale aj panovníkov, šľachticov, mecenášov, národovcov, štúrovcov, spisovateľov, vedcov, politikov či umelcov. Nezabudla ani na výnimočné evanjelické ženy, prvú slovenskú herečku Aničku Jurkovičovú, spisovateľky Teréziu Vansovú, Boženu Slančíkovú-Timravu, prvú evanjelickú farárku na Slovensku Darinu Bancíkovú a mnohé ďalšie.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
Mgr. Martina Oštrom Mareková
marekova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741