2. svetová vojna v regióne Gemer-Malohont a jej dôsledky

Dátum:
02.09.2020 09:00
Typ aktivity: Vyučovacia hodina
Stručná charakteristika: Vyučovacia hodina dejepisu v priestoroch stálej expozície "Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte" určená pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy.
Popis:

Vyučovacia hodina obsahovo nadväzuje na školské osnovy dejepisného učiva a prepája makrohistóriu s mikrohistóriou regiónu Gemer-Malohont. V širšom zameraní sa jednotlivé témy oživia premietaním filmov, čím sa doplní obraz o tomto období našej histórie. Vyučovacia hodina je vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy. Obohatí žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí. Na vyučovaciu hodinu je možné sa prihlásiť počas celého septembra 2020, od utorka do piatka v čase od 9:00 do 13:00. Vstupné pre žiaka je 1€.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
PhDr. Elena Lindisová
marekova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741