Vedecká Konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní

Dátum:
23.09.2020 08:45
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Vedecká Konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní má za cieľ obrátiť pozornosť verejnosti k unikátnym pamiatkam a k dedičstvu nášho regiónu, s perspektívou budovania vzťahu k miestu, kde máme svoje korene.
Popis:

Vedecká Konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní má za cieľ obrátiť pozornosť verejnosti k unikátnym pamiatkam a k dedičstvu nášho regiónu, s perspektívou budovania vzťahu k miestu, kde máme svoje korene. Vyzdvihnúť charakter nášho nenapodobiteľného kultúrneho dedičstva a dokázať ho pretaviť do platformy prístupnej pre širšiu verejnosť, ktorá sa z neho môže nielen potešiť a poučiť, ale prežívať ho ako prehĺbenie vzťahu k vlastnej krajine a národu. Zborník z vedeckej konferencie bude obsahovať odborné príspevky z rôznych oblastí, ktoré sa venujú širokému spektru relevantných tém. Primárne je metodické uchopenie minulosti, teda materiálneho i nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivít, ktoré dokážu preniesť vzdelávací potenciál zručností/vedomostí známych z minulosti do budúcnosti a prispieť tak k skvalitneniu života.

Lokalita: Dom umenia Piešťany
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: DEKD
Kontakty:
www.domumenia-piestany.sk
https://www.facebook.com/domumenia/
Tatiana Pavlíčková
dom-umenia@slovanet.sk
033/ 24 58 100