65. music festival Piešťany - Trnavský komorný orchester

Dátum:
22.09.2020 19:00
Typ aktivity: medzinárodný hudobný festival
Stručná charakteristika: 65. music festival Piešťany Organ a orchester Trnavský komorný orchester
Popis:

Organ a orchester TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER Štefan Sedlický, dirigent Alžbeta Ševečková, koncertný majster Johannes Skudlik, organ/DE Hilda Gulyásová, soprán Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Gabriel Rheinberger

Lokalita: Dom umenia Piešťany
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: 12,- €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Kontakty:
www.domumenia-piestany.sk
https://www.facebook.com/domumenia/
Tatiana Pavlíčková
dom-umenia@slovanet.sk
033/ 24 58 100