20. výročie vyhlásenia časti Stummerovej ulice za pamiatkové územie

Dátum:
00.00.0000 00:00
17.09.2020 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Seminár k príležitosti 20. výročia vyhlásenia pamiatkovej zóny "Stummerova ulica s areálom "starej" nemocnice".
Popis:

Prednášky venované stavebno-technickému vývoju územia, jeho pamiatkovým hodnotám a rodine Stummerovcov a ich aktivitám v Topoľčanoch.

Prednášky:

Stavebno-historický vývoj a pamiatkové hodnoty územia - Eva Gažiová, Krajský pamiatkový úrad Nitra

Stummerovci v Topoľčanoch - Oľga Kvasnicová

Masarykov sad počas 1. ČSR - Bohuš Sasko, Tribečské múzeum v Topoľčanoch

  • sprievodné slovo - Anna Jurišová, Krajský pamiatkový úrad Nitra 

 

Lokalita: Topoľčany, Galéria mesta Topoľčany
Adresa: Nám. M.R. Štefánika 1/1
Obec: Topoľčany
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra
Kontakty:
Eva Gažiová
eva.gazi@gmail.com
0908 838 484