Župný dom a jeho genius loci

Dátum:
22.09.2020 13:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka priestorov bývalého Župného domu, dnešného sídla Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Popis:

Komentovaná prehliadka predstavuje verejnosti bývalý Župný dom z architektonicko-historického pohľadu. Návštevníci sa v úvode stručne oboznámia s dejinami mesta Banská Bystrica a Lazovnej ulice. Následne sa dozvedia viac o vzniku budovy, architektonických zvláštnostiach, o tom čo sa kedysi v jednotlivých priestoroch nachádzalo. Počas exkurzie si návštevníci budú môcť aj vďaka rôznym dobovým ukážkam vychutnávať charakteristickú atmosféru miesta.

13.00 h - 14.00 h

15.30 h – 16.30 h

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Adresa: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kontakty:
www.svkbb.eu
Mgr. Barbora Skubachová
barbora.skubachova@svkbb.eu
048/47 107 79