Trenčín je oslobodený! Výstava k ukončeniu 2. svetovej vojny

Dátum:
01.09.2020 09:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava prezentuje obdobie, kedy bol Trenčín oslobodený od nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny. Dobové dokumenty a fotografie pochádzajú z fondov Štátneho archívu v Trenčíne.
Popis:

Výstava prezentuje oslobodenie Trenčína od nemeckej okupácie v závere druhej svetovej vojny so všetkým čo vtedajší život priniesol. Trenčín mal svoje obete nielen na životoch, ale aj na majetku, výstava sa snaží priblížiť predmetné udalosti formou dobových písomností a fotografií.

Lokalita: Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Adresa: Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátny archív v Trenčíne, Mesto Trenčín
Kontakty:
Mgr. Jarmila Blašková a Mgr. Radka Mináriková
jarmila.blaskova@trencin.sk; radka.minarikova@minv.sk
+421326504705; +421326517421