Herbár - farebná cesta za poznaním

Dátum:
21.09.2020 09:00 - 14:00
22.09.2020 09:00 - 14:00
23.09.2020 09:00 - 14:00
24.09.2020 09:00 - 14:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé dielne ako sprievodné podujatie k rovnomennej výstave, venované práci s rastlinným materiálom a poznávaniu diverzity rastlín
Popis:

Analýza vystavených predmetov a riešenie tvorivých úloh hravo-náučnou formou ponúkne návštevníkovi zážitok z poznávania biologickej rozmanitosti. Celková koncepcia tvorivej dielne je doplnená o lektorovanú prehliadku výstavy a vytvára žiakom primerané podmienky na aktívne osvojovanie si vedomostí. Výroba vlastného herbaria. Podujatie určené pre vopred objednané školské kolektívy. Vstupné pre žiaka je 1€ alebo 1 kultúrny poukaz.

Lokalita: Podtatranské múzeum v Poprade
Adresa: Vajanského 72/4
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Podtatranské múzeum v Poprade
Kontakty:
https://www.muzeumpp.sk/
https://www.facebook.com/podtatranskemuzeum/
Magdaléna Bekessová
sekretariat@muzeumpp.sk
0527721924