OCENENÁ ZVONIČKA

Dátum:
26.09.2020 09:00 - 16:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Zvonica vo Vyšehradnom s malou expozíciou nálezov získaných pri rekonštrukcii.
Popis:

V roku 2017 získala za rekonštrukciu drevená Zvonica vo Vyšehradnom cenu Fénix.

Lokalita: Zvonica vo Vyšehradnom
Adresa: Vyšehradné
Obec: Nitrianske Pravno
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Kontakty:
http://www.muzeumpd.sk/
http://www.facebook.com/MuzeumPrievidza/
http://twitter.com/muzeumprievidza
Bc. Jana Vidová
info@muzeumpd.sk
046 542 30 54