Výstava / #tulavetopanky / Zuzana Ondrejková

Dátum:
04.09.2020 18:00 - 21:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava akvarelov, skíc a fotografií z pracovných ciest po historických mestách UNESCO v Európe.
Popis:

Zuzana Ondrejková, riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín na Ministerstve kultúry SR, prináša koncept výstavy pod názvom "#tulavetopanky" - sériu akvarelov a kresieb tušom z ciest po Európe.

Lokalita: Flatgallery Piešťany
Adresa: Fínska 21
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Flatgallery Piešťany
Kontakty:
https://www.facebook.com/flatgallery.piestany
Kata Sedlak
flatgallery.piestany@gmail.com
0903627520