Pamätný deň holokaustu

Dátum:
01.09.2020 09:15 - 10:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška k Slovenskému dňu holokaustu, prijatie Židovského kodexu 9.9.1941 Tisovou vládou.
Popis:

Podujatie pozostáva z úvodnej prednášky, kultúrnej vložky, prednesu židovskej piesne rabínom v jidiš, filmovej ukážky monológu preživšieho holokaust.

Lokalita: Pamätník holokaustu Piešťany
Adresa: Bratislavská cesta
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: miestna židovská komunita
Kontakty:
Ambra Karol
ambrakarol@gmail.com
+421905381244