Deň otvorených dverí - Deň fujary

Dátum:
22.09.2020 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Forma zážitkovej prezentácie výroby fujár, rôznych spôsobov zdobenia fujár a píšťal. Ukážka hry a škola hry na fujare. Prezentovanie činnosti ÚĽUV.
Popis:

Deň otvorených dverí v regionálnom centre remesiel ÚĽUV má pripomenúť verejnosti 75. výročie ÚĽUV a tiež 15. výročie pôsobenia ÚĽUV v Banskej Bystrici, 15. výročie prijatia Fujary do UNESCA širokej verejnosti a zapojiť sa tak do projektu Dní európskeho kultúrneho dedičstva v našom regióne. Prednáška bude hlavne zameraná na spojitosti medzi hrou na fujare a píšťalke u starých majstrov v regióne Podpoľania, pričom budú prezentované techniky hry zvanej „trojčenie“ u viacerých významných nositeľov podpolianskej inštrumentálnej tradície (Ján Nosáľ, Jozef Rybár, Martin Danko, Jozef Výboh, Anton Ľupták, Martin Sanitrár, Imrich Weiss, Peter Paciga, Pavel Hudec a podobne.

Lokalita: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Adresa: Dolná 14
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakty:
www.uluv.sk
Katarína Chruščová
katarina.chruscova@uluv.sk
0905 732 478