Minulosť vzdeláva architektúrou - Nadýchajte sa vône histórie

Dátum:
05.09.2020 09:30 - 15:30
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Sprevádzanie rekonštrukciu tradičnej nemeckej architektúry v Handlovej s dôrazom na zachovanie jej typických prvkov.
Popis:

V roku 2013 primátor mesta ocenil aktivitu Handlovčana, pána Andreja Jedlovského, cenou primátora za rekonštrukciu klasickej nemeckej architektúry na Ul. Prievidzská (48-50). Verejne sa veľa hovorí o zachovaní pôvodnej kultúry mesta, jeho architektúry a tradícií. Spomínajú sa vysoké náklady na opravu a potreba znižovať režijné náklady na prevádzku budov. Konanie pána Andreja Jedlovského si zaslúžilo verejné ocenenie, nakoľko rekonštrukciu tradičnej nemeckej architektúry v našom meste vykonáva s dôrazom na zachovanie jej typických prvkov. Je príkladom pre všetkých, ktorí spochybňujú potrebu zachovania pôvodného koloritu, vzorom, že tradície si uchovávame bez ohľadu na to, koľko finančných prostriedkov si to vyžaduje. Za ostatné obdobie vo svojej aktivite nepoľavil. V rámci DEKD ponúka obyvateľom návštevu a prehliadku domu s výkladom, kde za niekoľko rokov nazhromaždil veľa pôvodných artefaktov.

Lokalita: súkromný dom p. Jedlovského
Adresa: Ul. Prievidzská 48-50
Obec: Handlová
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Andrej Jedlovský
Kontakty:
Tomáš Gríger
tomas.griger@handlova.sk
0918678147