REGIONÁLNA PREHLIADKA DETSKÉHO HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

Dátum:
18.09.2020 08:00 - 12:00
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Regionálna prehliadka hudobného folklóru detských interpretov z regiónu horného Zemplína
Popis:

Folklórne vystúpenie detských spevákov a muzikantov v kategóriách sólo-duo spev, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov v rámci detskej postupovej súťaže

Lokalita: Vihorlatské múzeum v Humennom – renesančný kaštieľ
Adresa: Námestie slobody 1
Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: www.muzeumhumenne.sk
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Vihorlatské múzeum v Humennom
Kontakty:
www.muzeumhumenne.sk
facebook.com/muzeumhumenne/
Mgr. Jana Fedičová
marketing@muzeumhumenne.sk
+421 57 775 2240