Múzejné klenoty na svetových výstavách

Dátum:
21.09.2021 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška z pravidelného cyklu "Čo sa skrýva v depozitári" odkryje jedno z ďalších tajomstiev bežne neprístupných zbierkových predmetov.
Popis:

Historik Stredoslovenského múzea v rámci prednášky odkryje jedno z ďalších tajomstiev bežne neprístupných zbierkových predmetov. Cieľom podujatia je návštevníkom predstaviť zbierkové predmety, ktoré sú väčšinou ukryté pred ich zrakmi v útrobách múzea. Historik a numizmatik Peter Račko, predstaví múzejné klenoty, ktoré boli vystavené na významných svetových výstavách, ako napr. Mileniárna výstava v Budapešti, výstava v New Yorku a pod.

Lokalita: Matejov dom, Stredoslovenské múzeum
Adresa: Námestie Š. Moysesa 20
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Stredoslovenské múzeum
Kontakty:
https://ssmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/stredoslovenske.muzeum/
Mgr. Ivana Žačoková
zacokova@ssmuzeum.sk
0915 788 146