Stretnutia s minulosťou – Výsledky pamiatkového výskumu v Thurzovom dome

Dátum:
22.09.2021 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Výnimočná prednáška v rámci pravidelného cyklu "Stretnutia s minulosťou".
Popis:

V rámci podujatia "Stretnutia s minulosťou" v septembri vystúpi realizátor pamiatkového výskumu v Thurzovom dome. Vo svojej prednáške predstaví výsledky svojho výskumu ako aj jeho priebeh. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť absolvovať v závere prednášky aj prehliadku domu s komentárom k vybraných sondám priamo od výskumníka Michala Šimkovica.

Lokalita: Thurzov dom, Stredoslovenské múzeum
Adresa: Námestie SNP 4
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Stredoslovenské múzeum
Kontakty:
https://ssmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/stredoslovenske.muzeum/
Mgr. Ivana Žačoková
zacokova@ssmuzeum.sk
0915788146