Zabudnuté remeslá

Dátum:
24.09.2021 16:00 - 19:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Kurz z tradície do súčasnosti
Popis:

Kurz z tradície do súčasnosti je zameraný na prácu s kožou.

Lokalita: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Adresa: Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Kontakty:
https://www.osvetaziar.sk/
https://www.facebook.com/pos.zh/
Mgr. Magdaléna Gáfriková
pos.remesla@gmail.com
045/6781302