Dni Európskeho kultúrneho dedičstva - Hlohovský zámok

Dátum:
24.09.2021 09:00 - 15:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Bezplatné prehliadky Hlohovského zámku a Vlastivedného múzea, výklad so sprievodcom, výstavy, pozorovanie Slnka, prehliadka starých ďalekohľadov, (planetárium) výstava starých náčiní a náradí. Sprístupnená vyhliadková veža.
Popis:

Prehliadky zámku, virtuálna realita, výstavy Stromy/s TROMI, výstava starých náradí a náčiní starých povolaní, pozorovanie Slnka a slnečných protubrancií astroďalekohľadom spojená s prehliadkou a výstavou historickcých astroprístrojov. Pútavý multimediálny program, sprístupnená vyhliadková veža a Židovský cintorín , prehliadky Vlastivedného múzea

Lokalita: Hlohovský zámok, Hvezdáreň a planetárium M.R. Š. v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Adresa: Hlohovský zámok 2
Obec: Hlohovec
Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Hlohovec, Mestské Kultúrne centrum, Vlastivedné múzeum Hlohovec, Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika
Kontakty:
www. hlohovec.sk www.zamok.hlohovec.sk www.muzeumhlohovec.sk www.hvezdaren.org
www.zamokhlohovecfacebook.sk
Ingrid Vidová
ingrid.vidova@mkchlohovec.sk
0903903325