NEPOZNANÉ POPRADSKÉ SGRAFITO HERTY ONDRUŠOVEJ-VICTORÍNOVEJ

Dátum: 18.09.2019 13:00
Lokalita: Tatranská galéria v Poprade
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Organizátor: Tatranská galéria v Poprade, Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade, Prešovský samosprávny kraj
Popis:

Slávnostné predstavenie výsledkov projektu obnovy monumentálneho diela košickej výtvarníčky Herty Ondrušovej-Victorínovej, ktoré realizovala pre popradské Gymnázium na Ul. Dominika Tatarku v roku 1963. Dielo vytvorené technikou sgrafito bolo v letných mesiacoch tohto roka reštaurované pod vedením akad. soch. Martina Kutného. Projekt vznikol na základe iniciatívy učiteľky gymnázia Mgr. Jany Harbuľovej, jej študentov a podpory riaditeľa školy Mgr. Dušana Nebusa. Projekt finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Herta Ondrušová-Victorínová (1912-1999): sa narodila 19.10 v ostravských Vítkoviciach. Na Nemeckej vysokej škole technickej v Brne študovala architektúru, kresbu a maľbu, ale aj praktickú a teoretickú fotografiu. Celkom prirodzene sa stotožnila s novým myslením umeleckej moderny. V štúdiu pokračovala v poľskej Vroclavi, neskôr v Prahe. Od roku 1938 žila v Košiciach. Svojou komornou a monumentálnou tvorbou prispela výrazne do výtvarného života východného Slovenska. Ako „Mozaiková Lady“ sa preslávila najmä svojimi monumentálnymi dielami - mozaikami v interiéroch a exteriéroch známych, i menej známych košických stavieb (Poliklinika Sever, Luník II, bývalá krytá plaváreň – dnešná Kunsthalle). Akad. soch. Martin Kutný (1961): sa narodil a žije v Bardejove. Ako vyštudovaný akademický sochár sa venuje sochárstvu, maľbe a reštaurovaniu historických pamiatok. Študoval na VŠVU v Bratislave a v talianskej Perugii. Prednáša na seminároch, je členom odborných komisií (ZSVU, ASA, Obce reštaurátorov a Komory reštaurátorov). Začiatkom tohto roka objavil počas reštaurovania renesančnej vstupnej brány Baziliky svätého Egídia v Bardejove staršiu, unikátnu gotickú bránu z čias Mateja Korvína. Ing. Arch. Iveta Bujnová: odborná garantka projektu, vedúca Krajského pamiatkového úradu Prešov v Poprade. Ing. Mikuláš Lipták: vydavateľ, ViViT Kežmarok Mgr. Lívia Pemčáková: historička umenia, kurátorka zbierok Tatranskej galérie v Poprade.

Obec: Poprad
Adresa: Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Okres: Poprad
GPS súradnice: 49.0582, 20.2981
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
http://www.tatragaleria.sk/
https://www.facebook.com/events/532537277516551/
Mgr. Lívia Pemčáková
historik@tatragaleria.sk
+421917 15 30 14