Zborník prednášok

 

   Zborník z konferencie Kultúrne dedičstvo 2019: Divadlo v umení/umenie v divadle vo formáte pdf si môžete stiahnuť po jednotlivých príspevkoch tu. V prípade záujmu o tlačenú verziu kontaktujte hlavného koordinátora DEKD.