Zborník prednášok

 

 Abstrakty príspevkov, ktoré odznejú na konferencii:

Viera Gažová

Jana Gregorová

Júlia Ragačová

Daniela Čarná

Štefánia Petreková

Michaela Kubíková

Ľudovít Vašš

Ľubor Suchý

Ingrid Ondrejičková

Terézia Tomašovičová - Pavol Uličný

Erika Meszárošová

Rastislav Nemec

 

 

Archív:

   Zborník z konferencie Kultúrne dedičstvo 2019: Divadlo v umení/umenie v divadle vo formáte pdf si môžete stiahnuť po jednotlivých príspevkoch tu. V prípade záujmu o tlačenú verziu kontaktujte hlavného koordinátora DEKD.