Otvárací ceremoniál

 

     Otvárací ceremoniál DEKD 2022 sa uskutoční 2. septembra 2022 v Skalici.

     O programe Vás budeme včas informovať.