Medzinárodná vedecká konferencia „História stredoeurópskych pevností XIX. storočia“ (XIX. században épített erődök története Közép-Európában)

Dátum: 19.09.2019 09:00
Lokalita: Pevnosť, Komárno
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Organizátor: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Mesto Komárno a Pro Castello Comaromiensi, n. o. Komárno
Popis:

Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na prezentáciu nových poznatkov v oblasti dejín vojenského staviteľstva. Program konferencie dňa 19.9.2019 dopoludnia, zabezpečovaný našou stranou (SR):

  1. Prednáška PhDr. Andreja Ozimyho v Monoštorskej pevnosti v Komárome na maďarskej strane Dunaja o stavebnom vývoji komárňanskej pevnosti.
  2. Prehliadka pevnosti v Komárne pre účastníkov konferencie pod vedením Silvie Hamran v anglickom jazyku.
  3. Prezentácia pevnosti v 3D - elektronicky vyhotovenou najnovšou technológiou v priestoroch prachárne novej pevnosti v Komárne. Predstaví Richard Varga, autor projektu.
Obec: Komárno
Adresa: Hradná 3659, 945 01 Komárno
Okres: Komárno
GPS súradnice: 47.7543, 18.1344
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
www.komarno.sk, https://pevnost.komarno.eu/navstevny-poriadok-dostupnost/navstevny-poriadok-a-cennik/
PhDr. Andrej Ozimy
procastello@komarno.sk
0903 761 685, 035 2851 264