Prezentácia knihy Zoltán Szalay: Rómer Flóris, záchranca rozprávok a prehliadka Rómerovho domu

Dátum: 12.09.2019 18:00
Lokalita: Bratislava, Rómerov dom
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Organizátor: Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, Partner podujatia: Národný Trust n.o.
Popis:

Autor knihy: Zoltán Szalay Názov: Rómer Flóris, a mesék megmentoje (Rómer Flóris, záchranca rozprávok), Pozsonyi mesék (Bratislavské rozprávky). Jazyk podujatia: maďarský - prezentácia knihy a slovenský - prehliadka domu.

Obec: Bratislava
Adresa: Zámočnícka 405/10, 811 03 Bratislava
Okres: Bratislava I
GPS súradnice: 48.1451, 17.1075
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
www.bratislavskerozky.sk
https://www.facebook.com/bratislavskerozky.pozsonyikifli/?epa=SEARCH_BOX
Mgr. Eva Bolemant
bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk
0903735513