Paličkovanie, csipkeverés, koronki, ...

Dátum: 22.09.2019 09:00
Lokalita: Dom tradičnej kultúry Gemera
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Organizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Popis:

Festival tradičného remesla, ktorý predstavuje krásu paličkovanej čipky a umenie jej tvorcov. Jedno z najvýznamnejších podujatí Košického kraja v oblasti tradičnej ľudovej kultúry upriamuje pozornosť na gemerskú čipku ako špecifický prvok kultúry Gemera s cieľom oboznámiť verejnosť s domácimi a zahraničnými autentickými čipkami v kontinuite s ich novými podobami a smerovaním. Medzinárodná výstava sprostredkuje pohľad na čipku tradičnú aj modernú, poskytuje porovnanie kultúrneho dedičstva v jeho autentickej podobe s novými podobami. Cieľom prezentácie, prednášok a workshopov je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrnych hodnôt, informácií, skúseností s rešpektovaním a zachovaním kultúrnych špecifík. Sprievodné podujatia festivalu: autorská výstava zahraničnej autorky, rekord v počte paličkujúcich, predvádzanie pletenia čipiek a módna prehliadka s prvkami paličkovanej čipky. Folklórne skupiny budú okrem spevu a hudby prezentovať využitie paličkovanje čipky v tradičnom odeve. Program festivalu je určený širokej verejnosti, jednotlivcom, klubom paličkovanej čipky zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka a ďalších štátov, remeselníkom, odborníkom - muzeológom a milovníkom jemnej krásy paličkovanej čipky.

Obec: Rožňava
Adresa: Betliarska 8
Okres: Rožňava
GPS súradnice: 48.6639, 20.5323
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
http://www.gos.sk/aktuality
https://www.facebook.com/gos.roznava/
Bc. Valéria Munková
munkova@gos.sk
0915884135