Klinika doktora Frankensteina

Dátum: 13.09.2019 09:00
Lokalita: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ - Budova Platón, Šrobárova 2, 040 59 Košice,
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Organizátor: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popis:

Katedra histórie FF UPJŠ sídli od roku 2016 v budove Platón v univerzitnom areáli v blízkosti Moyzesovej ulice. Predmetná budova bola postavená počas prvého desaťročia 20. storočia pre potreby pôrodnice a gynekologickej polikliniky, ktoré tu sídlili až do druhej polovice 20. storočia. Cieľom prehliadky interiéru budovy je priblížiť zaujímavú históriu budovy a poukázať na jej pôvodný účel. Prehliadka bude doplnená výstavou pozostávajúcou z historických medicínskych exponátov pomocou ktorých plánujeme naplniť sekundárny cieľ podujatia a to popularizovať históriu medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Zážitkovým učením priblížime zaujímavosti z histórie medicíny študentom a študentkám okolitých stredných zdravotníckych škôl a poslucháčom lekárskej fakulty UPJŠ, ktoré takto vytvárajú cieľovú skupinu. Odbornou garantkou výstavy bude PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. z Východoslovenského múzea.

Obec: Košice
Adresa: Moyzesova 9, 04001
Okres: Košice I
GPS súradnice: 48.7193, 21.2512
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
https://www.facebook.com/KatedraHistorieFFUPJS/
Mgr. Dana Kušnírová
dana.kusnirova@student.upjs.sk
0904 630 474