Súťaž grafickej prezentácie podujatia

 

     ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vypisuje súťaž grafickej prezentácie podujatia DEKD 2019.

     Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec alebo tím autorov, fyzické aj právnické osoby. Účasť v súťaži nie je limitovaná vekom, ani profesiou. Do súťaže budú zaradené všetky návrhy, ktoré autori dodajú do dátumu uzávierky, ktorá je 16. júna 2019 o 24.00 hod.

     Predmetom súťaže je hlavný plagát podujatia. Grafický motív by mal odkazovať na podujatie ako také, na tému podujatia (pre rok 2019 je to "Arts & Entertainment") a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu podujatia - Banskú Štiavnicu.

     Pre inšpiráciu si môžete pozrieť víťazné plagáty z ročníkov 2017 a 2018.