Udržateľnosť v pamiatkach

Dátum:
20.09.2022 10:00 - 11:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška Petra Kvasnicu člena združenia na záchranu Starého hradu na tému udržateľnosť pri obnove kultúrnych pamiatok
Popis:

Prednáška Petra Kvasnicu člena združenia na záchranu Starého hradu na tému udržateľnosť pri obnove kultúrnych pamiatok

Lokalita: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Adresa: Belanského 9
Obec: Kysucké Nové Mesto
Okres: Kysucké Nové Mesto
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Kontakty:
https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/
https://www.facebook.com/Mestsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-148839511847578
Mgr. Jana Hrubá
jana.hruba@kysuckenovemesto.sk
0918569193