Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Dátum:
24.09.2023 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prechádzka "Obnovou Kalvárie" s reštaurátorom Marekom Repáňom, rozprávanie o zmysluplnej náročnej práci, ktorej výsledkom je záchrana nášho kultúrneho dedičstva.
Popis:

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov je finančne a niekedy i časovo náročná záležitosť. V Nitre bol v rámci projektu „Obnova Kalvárie“ postupne zrekonštruovaný kostol Nanebovzatia Panny Márie, tiež krypta pod kostolom, rekonštrukciou prešli zastavenia Krížovej cesty, fasáda Božieho hrobu, tento rok sa dokončuje rekonštrukcia jeho interiéru. Radi by sme predstavili projekt obnovy Kalvárie návštevníkom z Nitry i širokého okolia z pohľadu reštaurátora. Fascinujúcu prácu odborníkov - reštaurátorov, pod ktorých rukami ožívajú historické diela, predstavíme tento rok na Kalvárii v nedeľu 24.9. o 17.00. Pozývame všetkých na prechádzku Kalváriou v Nitre s napínavým rozprávaním o tom, aké fascinujúce a tiež nesmierne dôležité je udržiavať dedičstvo živé pre nasledujúce generácie. *Návštevníci si v rámci prehliadky budú môcť pozrieť i interiér kaplnky Božieho hrobu. #alllightsonculturalheritage Pozn: Použité ilustračné fotografie: https://kalvaria.eu/

Lokalita: Kalvária v Nitre
Adresa: Kalvária
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Nitra - Kalvária
Kontakty:
nitra.sk; https://kalvaria.eu/
https://www.facebook.com/nitramesto; https://www.facebook.com/obnovakalvarie
Elena Klenková
klenkova@msunitra.sk
0902960667