Mladí udržiavajú kultúrne dedičstvo živé + Ako sa tvoria šúpolienky #youngeuropeanheritagemakers

Dátum:
26.09.2023 15:00 - 18:00
28.09.2023 15:00 - 18:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Deti a mládež od 6 do 17 rokov v nitrianskom Centre voľného času prezentujú svoju lásku k nitrianskym a slovenským folklórnym tradíciám a na tvorivých dielňach vytvoria tradičné "šúpolienky".
Popis:

Mesto Nitra prijalo výzvu v programe záchrany európskeho kultúrneho dedičstva „Young european heritage makers“. Pilotne v roku 2023 v spolupráci s CVČ Domino v Nitre mapuje zachovávanie autentického folklóru – krojov, piesní a tancov a tiež zachovávanie tradície výroby bábik z kukuričného šúpolia. CVČ Domino v Nitre/DFS Borinka a FS Furmani/ vychovalo a vychováva generácie mladých ľudí od útleho detstva po mladých dospelých, ktorí nesú pochodeň tradícií našich predkov ďalej a neutíchajúci oheň lásky k tradíciám podávajú ďalším nasledovníkom. Dokumentačné video bude vzdaním holdu nielen nášmu vzácnemu folklórnemu dedičstvu, ale aj práci na jeho zachovávaní. MLADÍ, ktorí tu rástli s folklórom udržiavajú naše kultúrne dedičstvo ŹIVÉ. Vstup na aktivitu na pozvánky. Zverejnenie dokumentačného videa bude oznámené na internete. #youngeuropeanheritagemakers * Ilustračné foto: DFS Borinka

Lokalita: CVČ Domino v Nitre
Adresa: Štefánikova 63
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s CVČ Štefánikova 63 v Nitre
Kontakty:
nitra.sk
https://www.facebook.com/nitramesto
Elena Klenková
klenkova@msunitra.sk
0376502386