S umením za vzdelaním - kreatívne tvorivé dielne v Krajskom múzeu

Dátum:
25.09.2023 10:00 - 11:30
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Realizácia denných tvorivých dielní, ktoré budú určené pre deti z rómskych národnostných menšín. touto aktivitou vzniknú rozmanité vzdelávacie a záujmové umelecké dielne pre deti v kontexte upevňovania a rozvoja kultúry.
Popis:

Pripravované cyklické tvorivé dielne majú lokálny charakter, nakoľko na ne budú pozvané deti zo školských zariadení z mesta Prešov a priľahlého okolia. Pre naplnenie kapacity dielní bude možné pozvať aj záujemcov z viacerých zariadení naraz, vďaka čomu si deti budú môcť nájsť kamarátov s rovnakými záujmami mimo svojho bežného okruhu. Prvou aktivitou v septembri bude spoznávanie tradičných remesiel s etnologičkou Krajského múzea v Prešove, Mgr. Zuzanou Andrejovou, PhD.

Lokalita: Krajské múzeum v Prešove
Adresa: Rákociho palác, Hlavná 86
Obec: 080 01 Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajské múzeum v Prešove
Kontakty:
Mgr. Barbora Petrášová
barbora.petrasova@tripolitana.sk
+421 517734708