Benkove krajiny slovom i obrazom - Hviezdoslavov poklad - Hájnikova ženabe

Dátum:
25.09.2023 08:00 - 14:00
26.09.2023 08:00 - 14:00
27.09.2023 08:00 - 14:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: 135. výročie narodenia umelca a jeho vzťah k regiónu
Popis:

Spolupráca s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne 135. výroč. nar. umelca,prepojenie výstavy Benkovej tvorby v galérii a jeho ilustračnej tvorby v knihe Hájnikova žena fomou hovoreného slova a tvorivých dielní cez dokresľovanie maľovaniek jeho ilustrácií

Lokalita: Oravská knižnica AH a Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Adresa: S.Nováka 1763/2
Obec: Dolný Kubín
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Kontakty:
https://oravskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/oravskakniznica
Alena Javorková
detske@oravskakniznica.sk
0915647014