Benkove krajiny / obrazom a slovom

Dátum:
25.09.2023 09:00 - 13:00
26.09.2023 09:00 - 13:00
27.09.2023 09:00 - 13:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Oravská galéria a Oravská knižnica Antona Habovštiaka pripravili spoločné podujatie o Martinovi Benkovi, jednej z najvýznamnejších postáv kultúrnej minulosti Slovenska, pri príležitosti 135. výročia jeho narodenia.
Popis:

Oravská galéria a Oravská knižnica Antona Habovštiaka pripravili v dňoch 25.9. – 29.9.2023 spoločné podujatie o Martinovi Benkovi, jednej z najvýznamnejších postáv kultúrnej minulosti Slovenska, pri príležitosti 135. výročia jeho narodenia. V Oravskej galérii predstavíme detským návštevníkom stálych expozícií tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia Martina Benku (21.9.1888 – 28.6.1971). Do moderného slovenského umenia Martin Benka vniesol osobitý pohľad, založený na expresívnej monumentalizácii a heroizácii slovenskej krajiny a ľudu. Na Benkovo rozsiahle dielo malo zásadný vplyv stretnutie s oravskou hornatou krajinou. Práve pobyty na Orave v r. 1913 a 1920 znamenali významný krok k nájdeniu vlastnej maliarskej cesty, zo slovenskej horskej krajiny vytvára symbol národnej svojbytnosti. V druhej časti stretnutia si deti vyskúšajú rôzne výtvarné postupy pri dotváraní krajinomaľby. Následne v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa deti bližšie zoznámia s Martinom Benkom, ako ilustrátorom, prostredníctvom literárneho diela P. O. Hviezdoslava – Hájnikova žena. Podujatie je určené pre triedne kolektívy ZŠ a bude realizované v dňoch 25. - 29. septembra 2023 v priestoroch Oravskej galérie a v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka o 9:00; 11:00 a 13:00 hod. Vstup na podujatie je bezplatný, je nutné vopred sa objednať. Kontakt v prípade záujmu: Žofia Mäsiarová, Oravská galéria podujatiaog@vuczilina.sk Tel. 043/ 586 3212

Lokalita: Oravská galéria - Župný dom, Dolný Kubín
Adresa: Hviezdoslavovo nám. 11
Obec: Dolný Kubín
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Kontakty:
www.oravskagaleria.sk
https://www.facebook.com/oravska.galeria
Žofias Mäsiarová
podujatiaog@vuczilina.sk
043 5863212