Workshop - PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK

Dátum:
00.00.0000 00:00
00.00.0000 00:00
00.00.0000 00:00
00.00.0000 00:00
19.09.2023 09:00 - 17:00
20.09.2023 09:00 - 16:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Workshop pre správcov údržby a vlastníkov pamiatkovo chránených objektov. Ste vlastník, alebo správca národnej kultúrnej pamiatky? Viete ako sa o ňu správne starať? Pokiaľ ste na prvú otázku odpovedali áno a na druhú nie máme tu niečo pre vás.
Popis: Workshop je koncipovaný v dvoch blokoch: teoretická a praktická časť. Cieľom teoretickej časti workshopu je zoznámiť a prezentovať účastníkom/čkám na príkladoch „dobrej praxe“ dôležitosť preventívnej údržby pamiatok. Vďaka nej je možné pamiatku užívať a zachovávať v dobrej kondícii dlhodobo, bez potreby rozsiahlych stavebných zásahov. Naopak - na príkladoch „zlej praxe“ budú inšpektori/ky a pasportizéri/ky pamiatkového fondu prezentovať devastačné dôsledky dlhodobo zanedbanej údržby. Lektori predstavia systémový nástroj: stavebno-technický list pamiatky (Manuál správcu pamiatky), vďaka ktorému je možné systematicky monitorovať a udržiavať pamiatku v dobrom stave. Cieľom praktickej časti workshopu je priamo v teréne (historický dom v centre Banskej Štiavnice) zrealizovať komentovanú inšpekčnú obhliadku zameranú na identifikáciu stavebných porúch objektu, vyhodnotenie (predpokladaných) príčin ich vzniku a určenie rámcovej prioritizácie potrebných bežných údržbárskych zásahov, prípadne požiadaviek na odbornú obnovu. Dva tímy účastníkov/čok workshopu následne samostatne zrealizujú obhliadky dvoch historických objektov v Banskej Štiavnici, vyhodnotia ich stavebno-technický stav a odprezentujú výsledky monitoringu. V rámci praktickej časti si účastníci/čky na dielenských pracoviskách PM pod vedením skúsených lektorov/iek vyskúšajú, overia jednoduché údržbárske zručnosti a postupy (napr. oprava strešného dažďového žľabu, základná opravu strešnej krytiny, krovu a pod.).
Lokalita: Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR - pracovisko Stred v Banskej Štiavnici, Laskomerského 3
Adresa: Laskomerského 3
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR - pracovisko Stred v Banskej Štiavnici
Kontakty:
http://www.promonumenta.sk/index.php?id=5&fbclid=IwAR0XDd6t5nAqfqS5syIFRvHqfkjfZIkafdBK7ga7pk53lH2MI9EsT2SYEqM
https://www.facebook.com/promonumenta.sk
Veronika Hoscheková
veronika.hoschekova@pamiatky.gov.sk
0948577011