Z prútia košík

Dátum:
25.09.2023 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Predstavenie tradičného remesla, výroba pleteného košíka z prútov
Popis:

Podujatie ja zamerané na podporu tradičného remesla. Domáci remeselník predstaví svoju prácu pletením košov, ktorého cieľom je podporiť záujem detí o zabudnuté remeslá. Podujatia sa zúčastnia deti zo základnej školy spolu so seniormi z Centra sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.

Lokalita: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Adresa: Samuela Nováka 1763/2
Obec: Dolný Kubín
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Kontakty:
https://oravskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/oravskakniznica
Alena Javorková
detske@oravskakniznica.sk
0915647014