Architektúra Banskej Bystrice - mestské opevnenie - história a súčasnosť

Dátum:
26.09.2023 16:30 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Utorok 26.09. 2023 Architektúra Banskej Bystrice - mestské opevnenie - história a súčasnosť - 16.30 Prednáša: Ing. Lýdia Búliková a hostia
Popis: Sprievodkyňa mestom Lýdia Búlíková priblíži zabudnutý klenot staviteľského umenia, ktorý ohraničuje historické centrum Banskej Bystrice. Je len pár miest na Slovensku so zachovaným mestským opevnením. Pri aktuálnom spoločenskom „trende” a postoji kompetentných tento hmotný svedok stáročnej histórie sa môže, žiaľ, veľmi ľahko stať minulosťou.
Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Adresa: Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kontakty:
Rastislav Udžan - knižnica ŠVK BB
rastislav.udzan@svkbb.eu