Štyri sezóny výskumu na šachte Althandel

Dátum:
21.09.2023 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Odborná prednáška o archeologickom výskume známeho Potterovho "ohňového" stroja odkrytého pri šachte Althandel v Novej Bani. Prednáška bude súčasťou kultúrneho podujatia Pohronského múzea v Novej Bani s názvom "Dedičstvo Ži!".
Popis: Spolu sa pozrieme na postupné odkrývanie strojovne v blízkosti šachty Althandel, ktoré prebiehalo počas štyroch uplynulých rokov. Počas nich sa nám podarilo preskúmať dobre zachovanú strojovňu, v ktorej sa nachádzal Potterov ohňový stroj.
Lokalita: Pohronské múzeum Nová Baňa
Adresa: Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
Obec: Nová Baňa
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: 2€
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Katedra archeológie FF UKF v Nitre
Kontakty:
https://karchffukf307835601.wordpress.com/
https://www.facebook.com/KatedraArcheologieFFUKFvNitre
Matej Styj
mstyk@ukf.sk
0948191804