Kostol v obraze / Obrazy v kostole

Dátum:
24.09.2023 10:00 - 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Obrazy s námetom Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube vystavené na jednom mieste - v Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube
Popis:

Výstava obrazov a historických fotografií s námetom jedinečného Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube; tvorivé dielne zamerané na maľbu pre deti i dospelých

Lokalita: Areál Kostola sv. Mikuláša biskupa
Adresa: Poruba č. 282
Obec: Poruba
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Trlica, o. z., Poruba
Kontakty:
https://oz-trlica.webnode.sk
https://www.facebook.com/oz.trlica.7
Erik Klžan
erik@icm.sk