Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dátum:
28.09.2023 08:00 - 17:00
29.09.2023 08:00 - 17:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Pre verejnosť je pripravená pestrá paleta kombinovaných aktivít vrátane archeologickej výstavy štyroch múzeí s názvom Ľudia a poklady lužickej kultúry. Prvým príspevkom múzea k DEKD je muzeálna prezentácia Z pravekých morí horného Ponitria.
Popis:

Prehliadka novootvorených výstav Sprievodné podujatia k výstavám a iné tvorivé aktivity Otvorenie 2. ročníka výtvarnej súťaže o prežitú noc v múzeu

Lokalita: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Adresa: Košovská cesta 9
Obec: PRIEVIDZA
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Kontakty:
www.muzeumpd.sk
https://www.facebook.com/MuzeumPrievidza/
https://twitter.com/muzeumprievidza
Ing. Lucia Píšová Mellová
info@muzeumpd.sk
+421 46 542 3054