Stretnutie s regionálnym autorom M. Lakatošom

Dátum:
28.09.2023 15:00 - 16:00
Typ aktivity: Beseda
Stručná charakteristika: Prezentácia knihy Osudy zvonov od autora Michala Lakatoša.
Popis:

V knihe sa autor venuje téme vysídlenia a osudom dedín, miest a vodných diel.

Lokalita: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Adresa: M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou 093 01
Obec: Vranov nad Topľou
Okres: Vranov nad Topľou
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hornozemplínska knižnica
Kontakty:
Mgr. Ľuboš Demčák
dospele.odd@kniznicavranov.sk