Regionálne poklady

Dátum:
26.09.2023 19:00 - 21:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: prezentácie žiakov zo základnej školy s vjm v Horných Salibách
Popis:

Celotýždňový program Dni európskeho kultúrneho dedičstva organizované Vlastivedným múzeum v Galante sa začína 26. septembra, v utorok v rekonštruovanej budove parného mlyna v Dolných Salibách. Žiaci Základnej školy s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Salibách spracovávajú témy o histórii, osobnostiach, pamiatkach Dolných a Horných Salíb. Okrem získaní vedomostí o regionálnych pokladoch úspešne vystupujú svojimi prezentáciami na celoštátnych súťažiach. Múzeum dáva žiakom priestor, aby svoje výskumy v rámci DEKD-u odprezentovali širokej verejnosti. 26. septembra, utorok o 19:00 hodine si návštevníci môžu vypočuť 9 krátkych prednášok v maďarskom jazyku. Vstup je voľný.

Lokalita: Parný mlyn v Dolných Salibách
Adresa: Dolné Saliby 794
Obec: Dolné Saliby
Okres: Galanta
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Vlastivedné múzeum v Galante
Kontakty:
www.muzeumgalanta.sk
https://fb.me/e/4YKNGkzQV
Judit Pukkai
muzeumgalanta.cestovnyruch@zupa-tt.sk
0904505013